Önszabályozó kódexek a transzparens és etikus gyógyszeripari működés érdekében

Az AIPM tagvállalatai elkötelezettek a jogi és etikai szabályok iránt. Nem csupán elfogadják a tevékenységükre vonatkozó szabályokat, hanem az önszabályozás erősítésével még szigorúbb követelményeket állítanak maguk elé, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy az innovatív gyógyszergyártók promóciós gyakorlata mindenkor transzparens és etikus legyen.

2006-ban lépett hatályba a gyógyszer-gazdaságossági törvény, majd 2011-ben a gyógyszerpromóció szabályozása tovább szigorodott a GYEMSZI részére történő rendezvény-bejelentési kötelezettséggel. Ezt követte 2012 februárjában a négy magyarországi gyógyszeripari szövetség nemzetközi viszonylatban is példaértékű önszabályozása a Kommunikációs Etikai Kódex közös elfogadásával. Az AIPM 2013 végén fogadta el azt a magyar Transzparencia Kódexet, amelynek alapja az EFPIA által készített, az európai uniós versenyjogi és adatvédelmi szabályozásokat figyelembe vevő, európai szintű Transzparencia Kódex.

Az AIPM tagjai elismerik felelősségüket az etikus gyógyszerkommunikáció kialakításában és megvalósításában, ami biztosítja a megfelelően széles körű tájékoztatást, és tükrözi az ipar és a kereskedelem szerepét az egészségügy rendszerében. Az Etikai Kódexet és a Transzparencia Kódexet aláíró tagok magukra nézve kötelezőnek tartják e kódexek előírásainak betartását és betartatását.