Iroda

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének célja, hogy:

  • Elősegítse a magyar lakosság innovatív terápiákhoz való könnyebb hozzáférését.
  • Képviselje a tagokat a közvélemény, az állami szervezetek és egyéb szakmai szervezetek felé, hogy elősegítse a gyógyszeripar és az innováció számára a megfelelő társadalmi és gazdasági környezet megteremtését.
  • Erősítse a tagok közötti együttműködést, figyelembe véve a verseny szabályait.
  • Terjessze az információt és folytasson oktató tevékenységet az innovatív terápiák egészséggazdaságossági és terápiás fontosságának jobb elismerése érdekében.
  • Támogassa a megfelelő és etikus magatartást a szakmai kódexekhez való igazodással, elősegítse a gyógyszeripar és partnerei közötti kommunikációt, javítsa a laikus és a szakmai közönség felé történő kommunikáció hatékonyságát.

NÉMETHI Erika

Igazgató

BORJÁDI Györgyi

Kommunikációs menedzser

BUCZILLA Eszter

Irodavezető

VARGA Beáta

Market Access and Health Outcomes Manager

Az AIPM iroda közreműködik az egyesület stratégiájának kidolgozásában és végrehajtásában, szakmai szolgáltatást és információt nyújt a tagoknak, a bizottságoknak és az elnökségnek, koordinálja és megszervezi az egyesület tevékenységét. Továbbá feladata az egyesületen belüli információáramlás biztosítása, az egyesület eseményeinek megszervezése és lebonyolítása, a munkacsoportok működésének és a tagok közötti kommunikáció elősegítése.